Geen werk meer voor personeel?

Er kunnen altijd omstandigheden ontstaan waarbij het voor de continuïteit van een bedrijf belangrijk is om af te schalen in personeelsbezetting. Als er contracten zijn gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd kunnen deze alleen worden ontbonden middels een vaststellingsovereenkomst. Hiervoor is overeenstemming nodig tussen medewerker en werkgever.

 

Indien u gebruik maakt van een vaststellingsovereenkomst met een medewerker geldt er altijd een bedenktijd van twee weken voor de medewerker. De datum welke u invult voor het met wederzijds goed bevonden ontslag moet altijd minimaal 1 maand opzegtermijn bevatten. 

 

Zodra wij een door de medewerker getekende vaststelling hebben ontvangen wordt de medewerker bij ons uit dienst gemeld en stopt daarmee ook de verloning. 

 

Als u hulp wenst bij ontslagprocedures adviseren wij altijd direct met uw accountant of loonadministrateur contact op te nemen.

 

Met het getekende formulier kan de medewerker na het verstrekken van de twee weken bedenktijd een uitkering aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf één week voordat de uitkering gaat plaatsvinden online op de website van het UWV.