Wat zijn de kosten van de werkgeversdienst?

Premie afdrachten

Zoals het een goed werkgever betaamt zorgen wij maandelijks voor de juiste en tijdige afdracht van loonheffingen en pensioenpremies. 

 

Afhankelijk van het (verplichte) pensioenfonds waar uw medewerker wordt ingedeeld wordt de pensioenpremie bepaald. 


De Werkgeversdienst streeft ernaar om zoveel mogelijk sectoraal te verlonen. Dit gebeurd altijd in goed overleg met medewerker en opdrachtgever.

 

Uitgerekend in een factor bedragen de kosten bij de Werkgeversdienst 1,489* x het bruto loon (prijspeil 2022) . Dit is inclusief NO-RISK op vaste contracten, arbodienst, ziekteverzuim, vakantiegeld en werkgeverspremies. 

 

* afhankelijk van CAO en branche indeling. 


Loonverwerking in NMBRS

De loonverwerking hebben wij geheel geautomatiseerd in NMBRS. Zo besparen we op de kosten van de loonadministratie. 

 

Medewerkers kunnen eenvoudig hun loonstrook online bekijken en ook de werkgever houdt een mooi overzicht op de contracten en kosten.

 

Er zijn geen aanvullende kosten voor urenregistratie en/of gebruik van de NMBRS app.

 

In overleg met u zijn diverse planningspakketten te koppelen aan ons verloningspakket. 


Volledig verzekerd!

Als u gebruik maakt van de Werkgeversdienst dan kiest u voor een volledig verzekerde dienstverlening. Zo bent u (na 10 dagen eigen risico) volledig verzekerd tegen ziekte en verzuim en zijn ook kosten van arbo en re-integratie meegenomen. 

 

Als basis is ook bij de NL|Werkgeversdienst altijd de branche CAO van toepassing.

 

Neemt u liever meteen uw medewerkers in vaste dienst dan is dat natuurlijk ook gewoon mogelijk binnen de werkgeversdienst. 

 

Bij de Werkgeversdienst bepaalt u als opdrachtgever de voorwaarden waaronder een medewerker wordt aangenomen. U behoud hierbij dan ook invloed op de kosten en overige salaris emolumenten. 

 

In de meeste gevallen is flexibel verlonen niet veel duurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden voor uw organisatie.

 

De Werkgeversdienst is vanwege de financiële voordelen het beste alternatief indien u besluit gebruik te maken van extern werkgeverschap.