WIE MOET IK BELLEN BIJ VRAGEN?

 

Voor de navolgende vragen neemt u contact op met uw accountant:

- Tussentijdsontslag (o.a. vaststellingsovereenkomst)

- Vragen over premies, premiekortingen

- Pensioenadvies

- Advies over looptijd contract en arbeidsvoorwaarden

- Reorganisaties

- overige advieszaken

 

Voor de volgende vragen neemt u contact op met de Werkgeversdienst:

- Aanmelden/afmelden medewerkers binnen uw Werkgeversdienst

- Loonmutaties en/of opvragen overzichten
- Doorgeven wijzigingen uurloon / dienstbetrekking

- Ziekmeldingen en betermeldingen

- Storingen in software